UPEX LS OÜ pakub tollimaakleri teenust kaupade impordil, ekspordil või transiidil läbi Eesti Vabariigi tolliterritooriumi 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas.

Meie pakutavad teenused

 • sisenemisdeklaratsioonide vormistamine
 • printsipaaliteenus
 • import- , eksport- ja transiitdeklaratsioonide täitmine ja vormistamine tollis
 • CMR-de täitmine ja vormistamine
 • EUR, TIR, ATA ja T1 vormistamine tollis
 • Intrastati aruande koostamine
 • veterinaar- ja taimekaitsesertifikaatide vormistamine
 • ajutise sisse- ja väljaveo vormistamine
 • tagatiste andmine tollile
 • maksetähtaja pikendamine tollimaksudelt
 • klientide tollialane konsulteerimine