UPEX LS OÜ  omab võimalusi erinevate kaupade pika- ja lühiajaliseks ladustamiseks. Meie laod on kinnised, turvatud, köetavad ja niiskusvabad. Laod asuvad logistiliselt soodsas asupaigas ja on kergesti ligipääsetavad. Laos on olemas kõik kaasaegsed tehnilised vahendid lihtsustamaks kaupade vastu- ja väljavõttu — laotöötajad, tõstukid, estakaadid, jne.

Meie poolt pakutavad teenused

  • Hooajaline ladustamine
  • Lühiajaline ladustamine
  • Pikaajaline ladustamine
  • Kolimisinventari ladustamine
  • Näituseeksponaatide ladustamine
  • Terminaliteenused (laadimised, ümberlaadimised)